Плити полістирольні TM Eurobud в черговий раз успішно підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024 й тим самим подовжив термін дії екологічного сертифікату №UA.08.002.396 на наступні три роки.

Оцінювання проводилося на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2020 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Плити полістирольні виробляються на ПП «ЗАВОД «ПІНОПЛАСТ» і відноситься до групи горючості Г1 (помірна горючість). Матеріал виготовляється із полістиролу (94%), повітря (2%) та нелетких антипіренів (3-5%) та не містить заборонених екологічним стандартом шкідливих для здоров'я людини та довкілля речовин, зокрема:

  • ПБДЕ, ПБД, бромований парафін, коротколанцюгові (С<13) хлоровані парафіни з нерозгалуженою структурою, з вмістом хлору (хлоралкани) понад 50%, оксиди сурми (інгібіторів горіння);
  • сполук кадмію, свинцю, селену, хлору, арсену, миш`яку, талію, ртуті, олова;
  • речовин для спінення, потенціал глобального потепління (ПГП (WGP)) яких становить понад 3000;
  • речовини, озон-руйнівний потенціал (ОРП (ODP)) яких дорівнює 0.

Виробництво є на 100% безвідходним. Всі відходи виробництва що утворюються в процесі виробництва плит використовуються у виробництві повторно.

На підприємстві визначена та реалізується екологічна політика.

Детальніше про продукцію та виробництво на сайті ПП «Євробуд»

Перевірено та сертифіковано