Керівництво, працівники, відповідальні за маркетингову стратегію, рекламу і продажі, управління ресурсами1 і реалізацію екологічної політики, головний технолог і керівник навчального центру2, повинні мати необхідний рівень знань для розуміння вимог стандарту3, за якими проведена оцінка екологічно сертифікованої продукції позначеної маркуванням «Зелений журавлик».

Без цього не можливо:

 1. Забезпечити сталість дотримання вимог показників за критеріями згідно з стандартом;
 2. Ефективно використовувати результати сертифікації і екологічне маркування в комунікаціях, зокрема для збільшення продажів.

Рекомендуємо додати до плану професійного навчання щонайменше дві теми:

 1. Екологічна сертифікація – переваги, вимоги стандарту та умови застосування екологічного маркування.
 2. Ефективне застосування результатів екологічної сертифікації і маркування для збільшення продажів.

Наступним етапом організації навчання персоналу є вибір його видів та форм із урахуванням побажань працівників і можливостей.

Це може бути один або декілька з варіантів, пропонованих нижче4. Комплексний підхід допоможе сформувати базові знання, вміння та навички по певним напрямкам.

Всі варіанти навчання можуть бути реалізовані за участю органу сертифікації у партнерстві з:

Самостійне вивчення навчальних матеріалів за переліком, що наведений у додатку.

Семінар. Форма організації передбачає:

 • самостійне вивчення наданого навчального матеріалу;
 • виступ з презентацією (до 30 хв.);
 • спілкування виступаючого з слухачами у форматі запитання-відповіді, коментарі.

Як правило триває до 3 год.

Тренінг. На відміну від семінару, програма тренінгу буде містити обов’язково і практичні завдання. Це забезпечує більш ефективне засвоєння матеріалу і мотивує до конкретних дій.

Форма організації передбачає:

 • презентацію із застосування інтерактивної тактики, кожен учасник тренінгу може висловити свою точку зору;
 • ділову гру, моделювання певного процесу і робота над практичними завданнями в групах;
 • застосування методу "мозкового штурму";
 • дискусії під час обговорення результатів роботи груп і тренінгу в цілому.

Програма планових семінарів і тренінгів у м. Києві

Вебінар – семінар або тренінг, який проходить по мережі Інтернет. Учасники мають можливість працювати з презентацію у цифровому форматі, отримувати у текстовому чаті посилання на додаткові матеріали чи роз’яснення, обговорювати. Крім цього тренер відповідає на коментарі і питання в режимі онлайн. Емоційний зв'язок забезпечується з усіма учасниками.

Приєднатись до запланованих тематичних вебінарів

Переваги вебінару:

 • По закінченні учасники отримують запис, який пізніше можна використовувати при закріпленні матеріалу.
 • Значна економія часу – не треба витрачати час на дорогу до місця проведення семінару, можна знаходитись в різних містах, або навіть країнах. До вебінарів ми можемо долучити без проблем і закордонних експертів.
 • Всі планові вебінари – безкоштовні і «вуглецево нейтральні». До того ж немає необхідності витрачатися на відрядження.

Будь-які презентації, доповіді на конференціях та інших публічних заходах є інформативними і можуть лише доповнювати навчання, але не заміняти його.

Також, ми пропонуємо проведення індивідуальних для підприємств семінарів, тренінгів або вебінарів. Переваги цього підходу:

 • розробляння плану навчання виходячи від потреб замовника, особливостей учасників навчання, їхнього рівня знань, проблем, відносин;
 • адаптація під конкретне виробництво;
 • економія витрат пов’язаних з відрядженням працівників;
 • гнучка програма, адаптована до ситуації;
 • зручний для замовника графік;
 • орієнтація на конкретну зміни тощо.

Всі учасники заходів по підвищенню компетентності отримають сертифікат.


ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ І МАРКУВАННЯ
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Переваги в маркетингу

Розділ Чому обирають екологічне?

Буклет Global Ecolabelling Network – Дізнайтесь більше, що насправді означає «екологічний продукт»?

Екологічне маркування в запитаннях та відповідях

Розділ 2 – Ринки

Розділ 4 – Маркетинг

Всі розділи керівництва.

Публічні закупівлі

Переваги екологічної продукції у новаціях системи публічних закупівель

Екологічне маркування і публічні закупівлі

Екологічне маркування і як застосовувати заходи захисту довкілля при закупівлі товарів, робіт та послуг

ДСТУ ISO 14024 та екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Отримання права на застосування екологічного маркування І типу

Екологічне маркування в запитаннях та відповідях

Розділ 1 – Загальні положення та визначення

Розділ 3 – Проходження екологічної сертифікації згідно з ISO 14024

ISO 14024 (переклад українською)

Екологічні критерії – стандарт що встановлює показники яким повинна відповідати продукція з тим щоб бути позначеною екологічним маркуванням. Перелік таких стандартів опублікований на цьому сайті www.ecolabel.org.ua - розділ головного меню Стандарти – Категорії товарів.

В розділі Категорії товарів обирайте категорію продукції яка Вас цікавить. Через посилання, Ви перейдете в розділ присвячений одному з стандартів що встановлює екологічні критерії оцінювання життєвого циклу обраної Вами категорії. В цьому розділі стислий огляд стандарту. Зліва – публікації в яких приведені більш детальні вимоги і порівняння з державними нормами. У разі необхідності замовляйте стандарт звернувшись до органу сертифікації.

Екологічний менеджмент
(політика, цілі, принципи та методи управління життєвим циклом)

Посібник «Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти»

1Енергетичними, водними, управління відходами, закупівлі для забезпечення функціонування організації (виробництва).

2Або відповідальний за навчання дилерів та інших зацікавлених сторін.

3Стандарт програми екологічного маркування, що встановлює екологічні критерії оцінювання життєвого циклу продукції певної категорії та показники за цими критеріями, яким повинна відповідати продукція з тим, щоб вважатись більш екологічною.

4Цей перелік не обмежує застосування інших форм навчання.