Пакети пластикові ТМ «Бравий кок», ТМ «Козак», ТМ «COMSERV» та пакети з біополімеру, що розкладається та компостується, виробництва ТОВ «Комсерв Україна» успішно пройшли екологічну сертифікацію, що підтверджено сертифікатом № UA.08.002.536, на підставі якого отримано право застосування екологічного маркування.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.03.057 охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання і спрямовані на впровадження технологій більш чистого виробництва та обмеження застосування небезпечних хімічних речовин за класами та категоріями небезпеки згідно з:

  • Регламентом Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламентом Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Стандартом встановлені окремі вимоги до виробів з біополімерів що підлягають компостуванню згідно з вимогами європейських стандартів.

Екологічно сертифіковані пакети виробляються з перероблених полімерних матеріалів (регранулят 60-99%) та біополімеру, що розкладається та компостується. Біополімерні пакети підлягають компостуванню в умовах домогосподарств і промислових умовах що підтверджено результатами випробувань і оцінкою в європейському органі TUV Austria CERT GmbH за програмами сертифікації «OK Compost HOME» та «OK Compost INDUSTRIAL».

«OK Compost INDUSTRIAL» — означає, що пакети гарантовано піддаються біологічному розкладанню на промислових підприємствах з компостування (при температурі від 55 до 60 °C) . Це стосується всіх компонентів, фарб і добавок. Пакети відповідають вимогам Директиви Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №94/62/ЄС про упаковку та відходи від упаковки та вимогам стандарту EN 13432:2000 Упаковка. Вимоги до використання упаковки за допомогою компостування і біологічного розкладання. Перевірочна схема і критерії оцінки для розподілу пакунків за категоріями.

«OK Compost HOME» гарантує повну біорозкладність у побутових умовах (садовий компост) при більш нижчих температурах, ніж «OK Compost INDUSTRIAL».

Екологічно сертифіковані пакети відповідають вимогам державних норм і нормативних документів, а також вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами, Регламенту Комісії (ЄС) №10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Вироби не містять у своєму складі токсичні, канцерогенні, мутагенні та тератогенні речовини. Рівні міграції хімічних речовин, що виділяються з виробів, є значно нижчими за рівні, встановлені державними нормами. Міграції таких хімічних речовин як: цинк, мідь, свинець та миш'як – не виявлені.

ТОВ «Комсерв Україна» діє на ринку полімерних виробів більше 20 років. Продукція підприємства постачається до мережах роздрібної торгівлі «АТБ-маркет», «Сільпо», «Ашан», «METRO». Підприємство постійно забезпечує оновлення обладнання та збільшує свої виробничі потужності.

Підприємство впроваджує безвідходні технології виробництва, зокрема, забезпечує перероблення технологічного відходу та використання його (регранулят) у виробничих процесах (виробництво пакетів для сміття та пакувальних пакетів, що не контактують з харчовими продуктами).

На ТОВ «Комсерв Україна» впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015, а також впроваджуються елементи системи екологічного управління. Зокрема, підприємством визначені політика та цілі в області екології, та впроваджуються відповідні заходи спрямовані на їх досягнення.

Детальніше про продукцію ТОВ «Комсерв Україна»

Перевірено та сертифіковано