Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, нації, її держави і запорука майбутнього. Вона є засобом відтворювання і нарощування інтелектуального та духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи та природних ресурсів стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати екологічну свідомість майбутніх поколінь, що проходить найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує усі процеси формування екологічної свідомості.

З року в рік екологічний компонент в розвитку суспільства, бізнесу, держави, – набуває все більшого значення. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з раннього дитинства. У зв’язку з цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання молодого покоління, відбору оптимальних форм та методів навчання. Процеси екологічного виховання та освіти безпосередньо пов’язані з практичною складовою функціонування закладу освіти, що передбачає системне покращення його екологічних показників. Заходи з енергозбереження, раціонального споживання води, роздільний збір твердих побутових відходів та належне управління небезпечними відходами дозволяють зекономити ресурси та кошти, зменшити навантаження на довкілля. Саме ця ідея була закладена в основу розробленого технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища» екологічного стандарту для навчальних та освітніх закладів СОУ ОЕМ 08.002.37.078 Освітні послуги («Зелений клас»). Екологічні критерії. Цей стандарт може бути застосований до упровадження освітнім закладом будь-якого типу, який обрав шлях екологізації навчально-виховного процесу у поєднанні з енергозберігаючою та ресурсоефективною системою управління.

Саме такий шлях обрала для себе кафедра екології та безпеки життєдіяльності автомеханічного факультету Національного транспортного університету і, впровадивши екологічний стандарт «Зелений клас», першою в Україні серед навчальних закладів отримала сертифікат, який підтверджує, що кафедра відповідає вимогам СОУ ОЕМ 08.002.37.078:2013 Освітні послуги «зелений клас». Екологічні критерії життєвого циклу, що розроблені згідно стандарту ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

Екологічній сертифікат був вручений президентом Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», засновником Центру екологічної сертифікації та маркування, Світланою Берзіною під час проведення заключної координаційної зустрічі в рамках проекту «EcoBRU» 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES TEMPUS ІV програми Європейської Комісії ТЕМПУС ІV «Екологічна освіта для Білорусі, Росії, України» 27 вересня 2016 року, – завідувачу кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, доктору технічних наук Хрутьбі Вікторії Олександрівні.

Цей сертифікат є підтвердження багаторічної плідної праці, неабияких спільних зусиль та урожаєм екологічно чистого зерна знань, яке щороку сіється колективом кафедри на освітній ниві.

Перевірено та сертифіковано