Сертифіковані за програмою екологічного маркування Єврокомісії засоби для миття та прибирання ТМ Tana успішно пройшли сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024 в українській програмі екологічного маркування. Сертифіковані в Україні засоби Tana Chemie GmbH німецького виробника Werner&Mertz Professional Vertriebs GmbH отримали право маркування знаком Зелений журавлик на рівні зі знаком Ecolabel.EU. Це надасть можливість продукції бути більш упізнаванню на українському ринку в категорії «екологічна».

Сфера дії екологічного сертифікату №UA.08.002.504 поширюється такі найменування продукції ТМ «Таna»: Tanet SR 15, Sanet perfect TM Tana, Sanet daily TM Tana, Tana System Alca, Tana System Oxybleach.

Оцінювання здійснювалось на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій є еквівалентом екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС для продукції цієї категорії.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP);
  • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби;

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції і спрямовані на мінімізацію негативного впливу виробничих процесів та продукції на організм людини та довкілля.

Виробництво засобів ТМ Tana здійснюється із дотриманням таких принципів:

  • використання поверхневих активних речовин природного походження з високою швидкістю біодеградації;
  • енергозбереження та прогресивних технології виробництва;
  • використання інноваційних формул для інтенсивного очищення та догляду;
  • застосування пакувальних матеріалів, що підлягають легкій переробці;
  • відмови від випробування на тваринах.

Заявлена продукція пройшла перевірку підтверджує безпечність продукції для здоров’я та довкілля на рівні з високою ефективністю засобів.

Детальніше про мийні засоби ТМ Tana на сайті офіційного дистриб'ютор ТОВ «БЕТТА-СЕРВІС» www.bettaservice.com.ua

Перевірено та сертифіковано