7 найменувань засобів для прання різних ТМ, виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті №UA.08.002.528.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями для мийних засобів програми екологічного маркування Ecolabel.EU, його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламенту (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді СОУ ОЕМ 08.002.12.065 є:

 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
 • зменшення загальної токсичності засобу;
 • поліпшення ефективності застосування;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання;
 • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

Виробник демонструє сталість постачальників складників за період 2021-2022 що підлягав перевірянню.

Експертна оцінка продукції підтверджує відсутність у складі:

 • фосфатів, фосфонатів та цеолітів;
 • алкілфенол етоксилатів;
 • перфторованих алкілатів;
 • формальдегіду та хімічні сполуки, які його вивільняють та інших ЛОС.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок.

Інші складники мийних засобів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля що обмежуються та заборонені згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані мийні засоби виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» на www.unilife-pv.prom.ua

Перевірено та сертифіковано