Мийні засоби для прання та чищення виробництва ТОВ «Гранд-Лайн» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024, що підтверджено екологічним сертифікатом №UA.08.002.437

Оцінювання сталості показників екологічно сертифікованих засобів здійснювалося згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій встановлює вимоги до екологічних характеристик мийних засобів на усіх етапах життєвого циклу.

Всі складники засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпек згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль безпеки та якості готової продукції.

ТОВ «Гранд-Лайн» розробило рецептури унікальних мийних засобів з пробіотичними бактеріями у складі, враховуючи передові наукові досягнення у сфері мікробіології. Вперше у світовій практиці вченим вдалося поєднати органічні миючі компоненти і комплекс корисних пробіотичних мікроорганізмів-очисників в єдиному продукті. Екологічно сертифіковані мийні засоби не містять фосфатів, алергенів, токсичних речовин шкідливих для здоров’я людини. А також мають нейтральний запах та ступень біологічного розкладу більш ніж як на 90%.

ТОВ «Гранд-Лайн» має прийняту екологічну політику та забезпечує системне управління екологічними аспектами. Виробничі потужності підприємства обладнані новим енерго- та ресурсозберігальним обладнанням.

Перевірено та сертифіковано