ТОВ «ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП» отримало екологічний сертифікат на 23 найменування засобів для прання, чищення та прибирання ТМ Proprete та ТМ Господиня. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті UA.08.002.481.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.12.065 гармонізований з критеріями на мийні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – від складників до паковання.

Мийні засоби ТМ Proprete та ТМ Господиня не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічних критеріїв.

Унікальна рецептура засобів для прання на основі ПАР природного (олеохімічного) походження, комплексоутворювачів та ензимів забезпечує високу мийну здатність і цілісність речей, запобігає переносу барвників під час прання, забезпечує очищення елементів пральних машин від накипу та має високий показник біологічного розкладу (91-95 %).

Технологічні процеси виробництва мийних засобів характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних і водних ресурсів та належною системою управління відходами.

Концентровані порошки та гелі доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на екологічні засоби високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Засоби для прання ТМ Proprete дитячої серії не містить речовин здатних викликати алергічні реакції та подрізнювачів шкіри і є цілком безпечними для прання дитячих речей.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Детальніше про мийні засоби ТМ Proprete та ТМ Господиня: www.estetoile.com.ua

Перевірено та сертифіковано