13 найменувань мийних засобів ТМ OXISSON компанії «Гранд Лайн» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2026 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.437. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам стандарту, гармонізованим з критеріями оцінки мийних засобів європейських програм екологічного маркування.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

До складу продукції входять унікальні композиції на основі пробіотиків, без вмісту консервантів, барвників та ЛОС.

Миючий пробіотичний засіб – це продукт, який об’єднав в собі найновіші наукові досягнення мікробіології та екологічно безпечну миючу основу. Вперше у світовій практиці вченим вдалося поєднати органічні миючі компоненти і комплекс корисних пробіотичних мікроорганізмів-очисників в єдиному продукті.

Засоби з пробіотиком знайшли широке застосування в сфері ресторанно-готельного бізнесу, в медицині, в області промислового і побутового клінінгу, догляду за домашніми тваринами, а також для боротьби з органічними забрудненнями і усуненням неприємних запахів в наших будинках і квартирах.

Мийні засоби ТМ OXISSON не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічного стандарту. Мають високу мийну здатність і показник біологічного розкладу (більш ніж 90 %).

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії компанії. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція компанії.

Детальніше на www.telmone.com

Перевірено та сертифіковано