ТОВ «СУНП «2К» отримало екологічний сертифікат на 11 найменувань засобів для прання, чищення та прибирання ТМ Galax. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті UA.08.002.502.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт гармонізований з критеріями на мийні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – від складників до паковання.

Мийні засоби ТМ Galax не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічних критеріїв.

Для отримання точності дозування сировини в змішувач, а також усунення людського фактору при виробництві продукції використовується автоматизована система управління на базі програмованого логічного контролеру.

Всі технологічні процеси – автоматизовані, від надходження сировини в ємкісний парк до передачі на склад готової продукції. Виробництво побутової хімії повністю герметичне, що виключає можливість викидів та стоків.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Всі складники що застосовуються для виробництва засобів проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Детальніше на www.mystypic.com

Перевірено та сертифіковано