13 найменувань мийних засобів ТМ Eco Control виробництва ТОВ «ФНДЦ «Альянс Краси» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв шляхом повторної сертифікації. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.446. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість складників, їх постачальників та показників безпеки сертифікованої продукції згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт встановлює критерії та показники які дозволяють ідентифікувати більш кращі мийні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Вимоги стандарту гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених категорій європейських програм екологічного маркування і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  1. Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог:
    • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
    • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).
  2. Екологічно сертифікована продукція не містить хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.
  3. Виробник дотримується умов застосування екологічного маркування.
  4. Продукція виробляється за технологіями і устаткуванням які забезпечують енергоефективність і маловідходність технологічного процесу виробництва.
  5. Екологічно сертифіковані мийні засоби надаються на ринок в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Матеріали для паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше на www.capris.com.ua

Перевірено та сертифіковано