Екологічна сертифікація продукції ТМ «Doctor WASH BABY» та «DAVA das BALANCE» виробництва ТОВ «СУНП «2К» проходила за схемою згідно ISO 14024. Екологічні переваги продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU та скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel). Його вимоги враховують положення актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).
 • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби.

За результатами оцінювання життєвого циклу мийних засобів ТМ «Doctor WASH BABY» та «DAVA das BALANCE» сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.502 поширила свою дію на:

 • Гель для прання дитячого одягу «Doctor WASH BABY»;
 • Засіб для миття посуду «DAVA das BALANCE» (with ALOE extract);
 • Засіб для миття посуду «DAVA das BALANCE» (with GLYCERIN);
 • Засіб для миття посуду «DAVA das BALANCE» (ORIGINAL).

Виробник демонструє сталість постачальників та контроль якості складників. За результатами оцінювання складників продукції, встановлено що продукція не містить:

 1. фосфору, барвників та цеолітів;
 2. ароматизаторів;
 3. ензимів;
 4. алкілфенол етоксилатів;
 5. перфторованих алкілатів;
 6. лектких органічних сполук, зокрема формальдегіду.

Складники мийних засобів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля, за класифікацією і експертною оцінкою згідно вимог міжнародної і європейської систем класифікації та маркування хімічних речовин та таких що обмежуються згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

Всі технологічні процеси – автоматизовані, від надходження сировини в ємкісний парк до передачі на склад готової продукції. Виробництво побутової хімії повністю герметичне, що виключає можливість викидів та стоків.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше на www.2k.company

Перевірено та сертифіковано