Засоби для миття та прибирання ТМ BioMio успішно пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024. Асортимент сертифікованих засобів наведений у сертифікаті №UA.08.002.516.

Засоби ТМ BioMio виробника ТОВ «Сплат Глобал» проходили сертифікацію за спрощеною процедурою у зв’язку з тим що вже проходили оцінювання на відповідність екологічним стандартам програми маркування ЄС – Ecolabel.EU.

Позначення продукції знаком екологічного маркування «Зелений журавлик» робить її більш упізнаванню на українському ринку в категорії «екологічна».

Оцінювання здійснювалось на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій є еквівалентом екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС для продукції цієї категорії.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби;
  • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції і спрямовані на мінімізацію негативного впливу виробничих процесів та продукції на здоров’я людини та довкілля.

Заявлена продукція пройшла перевірку підтверджує безпечність продукції для здоров’я та довкілля на рівні з високою ефективністю засобів.

Засоби для миття та прибирання ТМ BioMio не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для здоров’я людини та водних екосистем.

Детальніше про мийні засоби ТМ BioMio на сайті ТОВ «СПЛАТ ГЛОБАЛ» www.splat.ru

Перевірено та сертифіковано