4 найменувань мийних засобів ТМ Alles GUT! виробництва ТОВ «Кловін Україна» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікатах № UA.08.002.418. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, які встановлюють критерії визначення переваг мийних засобів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандартів гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених категорій європейських програм екологічного маркування і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) та інших;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС.

Виробництво засобів ТМ Alles GUT! здійснюється із дотриманням таких принципів:

  • використання поверхневих активних речовин природного походження з високою швидкістю біодеградації;
  • енергозбереження та прогресивних технології виробництва;
  • застосування пакувальних матеріалів, що підлягають легкій переробці;
  • склад засобів на більш ніж 80% складається з речових натурального походження.

Мийні засоби ТМ ALLES GUT! не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічних критеріїв.

Технологічні процеси виробництва мийних засобів характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних і водних ресурсів та належною системою управління відходами.

Детальніше на www.allesgut.ua

Перевірено та сертифіковано