Екологічно сертифіковані мийні засоби та засоби для чищення виробництва ТОВ «Де Ла Марк» згідно сертифікату № UA.08.002.405 успішно пройшла повторну екологічну сертифікацію у 2017 році за схемою згідно ISO 14024, що підтверджено екологічним сертифікатом від 22.08.2017 № UA.08.002.405.

Оцінювання сталості показників екологічно сертифікованих засобів здійснювалося на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, якій встановлює вимоги до екологічних характеристик мийних засобів на усіх етапах життєвого циклу.

Унікальна рецептура мийних засобів та засобів для чищення що виробляються ТОВ «Де Ла Марк» під ТМ «Royal Powder» складається з не менше ніж з 98% компонентів природного (зокрема, олеохімічного) походження.

Всі складники проходять відбір за класами і категоріями небезпеки згідно вимог європейських стандартів. На виробництві впроваджений системний контроль безпеки та якості готової продукції.

ТОВ «Де Ла Марк» має прийняту екологічну політику та забезпечує системне управління екологічними аспектами. Виробничі потужності підприємства обладнані новим ресурсозберігальним обладнанням.

У жовтні 2017 року підприємство взяло на себе відповідальність за збір пластикової тари від косметичних засобів власного виробництва з метою подальшої передачі на переробку до спеціалізованих підприємств. На сайті виробника можна дізнатись більш детально про програму «Поверни порожню тару».

Детальніше про продукцію виробництва ТОВ «Де Ла Марк»: www.delamark.ua

Перевірено та сертифіковано