Продукція ТМ TORTILLA виробництва ТОВ «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД»: ЕКО засоби для чищення унітазів з антибактеріальною дією, для миття холодильників антибактеріальний та Еко порошок для миття посуду в посудомийній машині з активним киснем, в черговий раз підтвердила свою відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання відповідності проводилось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Термін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.421 права застосування екологічного маркування продовжено на наступні 3 роки.

Стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065 гармонізований з екологічними критеріями на мийні засоби програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU), його вимоги враховують положення актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 648/2004 від 31 березня 2004 року щодо мийних засобів.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.065 спрямовані на:

  • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
  • зменшення загальної токсичності засобу;
  • поліпшення ефективності застосування;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

Показники яким повинні відповідати мийні засоби передбачають оцінювання на всіх стадіях життєвого циклу – від складників до паковання.

Мийні засоби ТМ TORTILLA не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог критеріїв екологічного стандарту. Мають високий показник біологічного розкладу (більш ніж 90 %).

Всі складники що застосовуються для виробництва екологічно сертифікованих засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпеки згідно вимог узгодженої на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин і сумішей (GHS). Ця система створена ООН з метою приведення до єдиного стандарту критеріїв оцінки небезпеки речовин, а також систем маркування і повідомлень про небезпеку.

Технологічні процеси виробництва мийних засобів характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних і водних ресурсів та належною системою управління відходами.

Мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати і запобігають утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин що здатні взаємодіяти з засобом і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про виробництво та продукцію ТОВ «Сирена Плюс ЛТД» можна дізнатися на сайті виробника - www.tortilla.ua

Перевірено та сертифіковано