Засоби для миття та прибирання оселі польського виробництва успішно пройшли сертифікацію в українській програмі екологічного маркування за схемою згідно ISO 14024. Сфера дії екологічного сертифікату UA.08.002.475 охоплює 10 найменувань продукції ТМ «Queco»: засіб для миття скла та дзеркал, універсальний миючий засіб для кухні, засіб для чищення ванної, універсальний засіб для догляду за меблями, концентрат для прибирання миття всіх типів підлоги, гель для миття дитячого посуду, гелі для прання різних типів білизни. Незабаром продукція з’явиться на полицях українських магазинів.

Оцінювання здійснювалось на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений на основі показників найкращих доступних технологій та гармонізований з міжнародними базовими екологічними критеріями на мийні засоби (Global Ecolabelling Netwok), що забезпечує визнання підтверджених екологічних переваг на міжнародному рівні.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби;
  • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу продукції і спрямовані на мінімізацію негативного впливу виробничих процесів та продукції на організм людини та довкілля.

Мийні засоби ТМ Queco визначається двома характеристиками: якістю (quality) та екологічністю (ecology), при її виробництві дотримуються наступним принципів:

  • використання поверхневих активних речовин природного походження з високою швидкістю біодеградації;
  • енергозбереження та прогресивних технології виробництва;
  • використання інноваційних формул для інтенсивного очищення та догляду;
  • застосування пакувальних матеріалів, що підлягають легкій переробці.
  • відмови від випробування на тваринах.

Продукція характеризується унікальними ароматичними композиціями з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок.

Decrust Sp. z o.o., Poland – приватна компанія яка була утворена в 2010 році. З того часу компанія працює на ринках B&B, B&C і виробляє широкий спектр продуктів для чищення, миття, полірування для різних галузей та програм. На виробництві впроваджена та функціонують система управління якістю згідно ISO 9001:2015 та екологічного управління згідно ISO 14001:2015. Компанія має в розпорядженні власний відділ досліджень та розвитку, лабораторії контролю якості, виробничі приміщення, складські майданчики, а також власні виробничі потужності. Виробничі процеси обладнано власними індивідуальними програмними системами для роботи та нагляду. Лабораторії оснащені аналітичними приладами, які дозволяють контролювати кожний процес та якість виробленої продукції. Багато зусиль докладається для пошуку нових рішень у виробництві миючих засобів, виборі сировини та доступності, а також технологічних та технічних рішеннях.

Детальніше про виробництво та продукцію ТОВ «Декраст» можна дізнатись на сайті виробника – www.decrust.pl

Перевірено та сертифіковано