ТОВ «НОВА-ХІМ» отримало екологічний сертифікат № UA.08.002.503 на універсальний засіб для миття посуду та кухонних поверхонь і засіб для миття посуду ТМ Бджілка (ТМ BJILKA).

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.12.065 гармонізований з критеріями на мийні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – від складників до паковання.

Мийні засоби ТМ BJILKA не містять фосфати, фосфонати, хлор та інші речовини небезпечні для довкілля та здоров’я людини згідно вимог екологічних критеріїв. Рецептура засобів для миття посуду має високий показник біологічного розкладу (95-98 %).

Технологічні процеси виробництва мийних засобів характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних і водних ресурсів та належною системою управління відходами.

Засоби для миття посуду доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на екологічні засоби високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин що здатні взаємодіяти з засобом і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями. Всі складники що застосовуються для виробництва засобів пройшли оцінювання в процесі сертифікації за класами і категоріями небезпеки згідно вимог узгодженої на глобальному рівні системи класифікації і маркування хімічних речовин хімічних речовин і сумішей (GHS). Ця система створена ООН з метою приведення до єдиного стандарту критеріїв оцінки небезпеки речовин, а також систем маркування і повідомлень про небезпеку.

На виробництві впроваджений системний контроль якості інгредієнтів та готової продукції.

Детальніше про мийні засоби ТМ BJILKA

Перевірено та сертифіковано