За результатами сертифікації згідно ДСТУ ISO 14024, екологічний сертифікат UA.08.002.368 та право застосування екологічного маркування отримали 20 найменувань майонезів, майонезних та салатних соусів, вироблені на потужностях ПАТ «Львівський жиркомбінат». Серед сертифікованої продукції ТМ «Щедро» така добре відома споживачу, як майонези «Львівський», «Преміум», «Провансаль», «ORIGINAL», «Домашній «Для дітей», «Золотий», «Сирний» і майонезні соуси «Пісний», «Салатний», «До вареників грибний», «До пельменів ніжний», «Тартар».

На підприємстві впроваджені та функціонують системи управління якістю згідно ISO 9001:2008 та безпечністю харчових продуктів, - згідно ISO 22000:2005. Екологічна політика та цілі АТ «Львівський жиркомбінат» спрямовані на зменшення навантаження на довкілля на вхідних (споживання води, енергоресурсів) та вихідних (відходи, викиди, скиди) ланках життєвого циклу продукції, постійне вдосконалення технологічних та управлінських рішень, відбір постачальників, продукція та послуги яких відповідають вимогам екологічних критеріїв та підвищення рівня екологічної свідомості персоналу.

На жиркомбінаті встановлено сучасне технологічне обладнання (лінії) англійського та німецького виробництва. Випробувальна лабораторія комбінату акредитована згідно ДСТУ ISO 17025:2006 і здійснює постійний контроль вхідної сировини та матеріалів, а також перевіряє кожну партію готової продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Згідно екологічних критеріїв, встановлених стандартом СОУ ОЕМ 08.002.03.054:2016 Соуси та майонези. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, на відповідність яким оцінювались екологічно сертифікована продукція, майонзи та майонезні соуси ТМ«Щедро», не містять:

  • організмів, у якомих генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах (ГМО);
  • харчових домішок ненатурального походження;
  • рецептура продукції, яка може бути включена в раціон дитячого харчування - майонез 67 % жиру «Домашній», «Для дітей» ТМ «Щедро», передбачає застосування виключно натуральних компонентів інгредієнтів (олія, вода, цукор, оцет яблучний, жовток, сіль, олія гірчична), без застосування барвників та модифікованого крохмалю.

При виробництві продукції використовується рослинна олія, яка виробляється на потужностях ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» і відповідає спеціальним вимогам екологічних критеріїв до олій.

Вода, яка використовується для виробництва майонезів відповідає нормативним вимогам до якості питної води за органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними показниками, що регулярно контролюється лабораторіями державної санітарно-епідеміологічної служби та власною лабораторією жиркомбінату. Стадії водопідготовки включають механічну очистку (фільтрація), обеззараження (бактерицидна лампа) та термічну обробку і виключають обробляння хімічними реагентами.

Показники вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів та радіонуклідів у готовій продукції в 2-5 разів нижчі, ніж вимагається державними нормами і відповідають вимогам екологічного стандарту.

В рамках реалізації екологічної політики ПАТ «Львівський жиркомбінат» здійснює контроль за викидами в атмосферне повітря, утворенням стічних вод та раціональн управління відходами. 59,84 % від загального обсягу відходів комбінату може бути використано в якості вторинної сировини. На підприємстві системно упроваджуються заходи з енергозбереження. Обсяг фінансування заходів у 2015 році, спрямованих на зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва склав понад 12 млн. грн., загальний економічний ефект від упроваджених заходів протягом року склав 25% від загального обсягу вкладених коштів.

Екологічно сертифіковані майонези та соуси майонезні ТМ «Щедро» фасуються в полімерну упаковку, яка є інертною до продукції, зокрема, не містять сполук хлору та підлягає повторній переробці у вторинні полімерні гранули для використання при виготовленні полімерних виробів нехарчового призначення.

Перевірено та сертифіковано