ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» отримано екологічний сертифікат № UA.08.002.448 на лінійку горілок ТМ «Мороша» за схемою сертифікації згідно ISO 14024.

Сфера дії екологічного сертифікату поширюється на такі найменування горілок ТМ «Мороша»: горілка «Джерельна», горілка «Карпатська», горілка особлива «Заповідна», горілка особлива «Преміум», горілка особлива «Водограйна», горілка особлива «Мороша на воді озера Синевир».

Виробництво продукції здійснюється на потужностях ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» (м. Львів).

Оцінювання продукції здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу напоїв і спрямовані на:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • натуральність складників;
  • зниження вмісту токсичних елементів у сировині та готовій продукції (понад вимог державних норм);
  • зниження питомої активності радіонуклідів у сировині та готовій продукції (понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Горілки ТМ «Мороша» виробляються на основі зернового спирту класу «Люкс» та мінеральної води, яка видобувається з природного джерела для кожного найменування на різній висоті. Наприклад, горілка особлива «Преміум» створюється на основі води, що видобувається на висоті 1050 метрів; для виробництва горілки «Джерельна» вода видобувається на висоті 470 метрів, вода для виробництва горілки особлива «Мороша на воді озера Синевир» походить з озера Синевир, що знаходиться в Карпатських горах на висоті 989 метрів.

До складу горілок входять виключно натуральні інгредієнти: настої та ароматні спирти. Останні виготовляються з рослинної сировини (карпатські трави, шипшина, вербена лікарська, липа, евкаліпт та ін.).

Рівні вмісту метилового спирту, токсичних елементів та радіонуклідів в готовій продукції є нижчими за допустимі рівні, встановлені державними та європейськими нормами, зокрема згідно СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014.

Детальніше про виробництво та продукцію ТМ «Мороша» на www.morosha.com

Перевірено та сертифіковано