Шість найменувань горілок та горілок особливих ТМ «Green Day» виробництва ТОВ «Атлантіс» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, за схемою екологічної сертифікації згідно міжнародного стандарту ISO 14024.

Екологічний сертифікат № UA.08.002.344 поширюється на такі найменування горілок ТМ «Green Day»: горілка особлива «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ ЕЙР» («GREEN DAY AIR»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ» («GREEN DAY»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ КЛЕНОВА» («GREEN DAY MAPLE»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ УЛЬТРА СОФТ» («GREEN DAY ULTRA SOFT»), горілка «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ КРІСТАЛ» («GREEN DAY CRYSTAL»), горілка особлива «ЗЕЛЕНИЙ ДЕНЬ ЕВОЛЮШН» («GREEN DAY EVOLUTION»).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані.. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг напоїв алкогольних дистильованих щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс».

Виробництво екологічно сертифікованих горілок та горілок особливих ТМ «Green Day» включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції.

Підприємство забезпечує досягнення значно знижених у порівнянні з допустимими державними нормами показників вмісту у готовій продукції таких речовин, що негативно впливають на здоров'я людини, як сивушні масла, альдегіди, метиловий спирт та токсичні елементи (свинець, кадмій, миш'як, ртуть), а також показники питомої активності радіонуклідів.

Детальніше про горілки ТМ «Green Day» на www.greendayvodka.com.

Перевірено та сертифіковано