53 найменування лакофарбових матеріалів виробництва ТОВ «ВЕМАКО» (сертифікат №UA.08.002.425) успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованих матеріалів вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги стандарту гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документи враховують положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів;
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

Склад екологічно сертифікованої продукції сформований зі складників, що відповідають найвищим показникам безпеки згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020. Більшість з них вироблена в ЄС.

Сертифікована продукція не містить небезпечних для здоров’я людини та довкілля речовин, зокрема таких як алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, озоноруйнівних речовини. Показники вмісту ЛОС та сполук ізотіазолінону у лакофарбових матеріалах не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями.

На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління якістю згідно з ISO 9001:2015. Визначена екологічна політика та цілі як елементи системи екологічного управління. Впроваджуються заходи для їх досягнення. Філософія брендів, що належать ТОВ «ВЕМАКО», ґрунтується на охороні навколишнього середовища та турботі про безпеку продуктів для споживачів з акцентом на поліпшені екологічні характеристики.

Детальніше про екологічно сертифіковану продукцію виробництва ТОВ «Вемако» на www.bayris.ua, www.weco.ua, www.budbox.com.ua.

Перевірено та сертифіковано