13 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ Snieżka виробництва ТОВ «Снєжка-Україна» успішно пройшли процедуру екологічної сертифікації. Повний перелік сертифікованих засобів зазначений у сертифікаті № UA.08.002.337.

За результатами проведеної оцінки відповідності, ТОВ «Снєжка-Україна» підтверджено відповідність продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу який встановлює критерії визначення переваг лакофарбових матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Матеріали ТМ Snieżka виготовляються виключно з високоякісної сировини від провідних виробників Європи та Америки – Basf SE, Wacker Chemie AG, Momentive Specialty Chemicals BV, Ashland Industries Europe GmbH, а також вітчизняних виробників - ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Гіпсовик» та ін.

Екологічно сертифікована продукція не містять летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та речовин, які можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно вище державних норм безпеки.

Продукція доступна в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Завод підприємства розташований у м. Яворів Львівської області. На заводі функціонують два цехи: в одному виготовляють водоемульсійні фарби, акрилові емалі, грунтувальні засоби, клеї, протигрибкові вироби та інші продукти; в іншому цеху – сухі шпаклювальні гладі.

Для ефективної організації логістичних процесів та високих стандартів сервісу, на підприємстві споруджено сучасний склад готової продукції, де зберігається продукція як українського, так і польського виробництва.

Невід’ємною складовою діяльності підприємства є політика щодо виробництва екологічної продукції, яка є безпечною для навколишнього середовища та здоров’я людей.

Важливою структурною ланкою підприємства є лабораторія з контролю виробництва, фахівці якої перевіряють якість сировини, якість готової продукції. Здійснюють санітарно-гігієнічні дослідження повітря робочої зони. Атмосферного повітря, стічної води, води відкритих водойм.

Особлива увага на підприємстві приділяється організації комфорту й безпеки робочих місць, створенню сприятливих умов праці персоналу та забезпеченню дотримання й виконання вимог законодавства у сфері охорони праці.

Підприємство є соціально відповідальним, впроваджує соціальні програми, інвестує кошти в розвиток культури, медицини, освіти та спорту.

Підприємство, разом з професійними навчальними закладами, за підтримки Міністерства освіти і науки України, відкриває навчально-практичні центри «Śnieżka» (за професіями «Маляр», «Опоряджувальник»), «VIDARON» (для столярів), «FOVEO TECH» (для фахівців за професією «Монтажник систем утеплення будівель»), в яких впроваджено вивчення та практичне застосування лакофарбових матеріалів, які виготовляє Група «Śnieżka».

Більш детальніше про підприємство та продукцію – www.sniezka.ua

Перевірено та сертифіковано