Лакофарбові матеріали TM SMILE виробництва ПП Олейников О.В. згідно екологічних сертифікатів №UA.08.002.328 та №UA.08.002.381 успішно пройшли процедуру щорічного наглядання згідно ДСТУ ISO 14024.

Сталість показників відповідності екологічно сертифікованої продукції перевірялася згідно СОУ ОЕМ 08.002.12.019 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Вимоги цього стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

До складу лакофарбових матеріалів TM SMILE входять суміші безпечні для людини та довкілля, більшість з яких вироблена в країнах ЄС.

На виробництві визначена та реалізується екологічна політика, ведеться системна робота над поліпшенням екологічних характеристик продукції, впроваджуються заходи по скороченню паливно-енергетичних витрат та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виробником проваджується інформаційна підтримка та підвищення компетенції дилерів, майстрів та споживачів щодо правил і практик застосування продукції, значення екологічної сертифікації та маркування відносно .

Детальніше про лакофарбові матеріали TM SMILE виробництва ПП Олейников О.В. на www.smilepaints.com

Перевірено та сертифіковано