27 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ SILTEK виробництва ТОВ «Термінал-М» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Що підтверджено сертифікатом № UA.08.002.445.

Вимоги стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 гармонізовані з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Лакофарбові матеріали ТМ SILTEK виготовляються виключно з високоякісної сировини від провідних виробників Європи та Америки – Basf SE, Wacker Chemie AG, Momentive Specialty Chemicals BV, Ashland Industries Europe GmbH, а також вітчизняних виробників - ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Гіпсовик» та ін.

Екологічно сертифікована продукція не містять летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини.

Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та інших забруднюючих речовин здатних вивільнятися у повітря, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно жорсткіше державних норм безпеки.

Продукція доступна в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

ПрАТ «Термінал-М» - сучасне підприємство, що спеціалізуються на виробництві сухих та рідких будівельних сумішей під торговими марками «SILTEK» та «Мікс+». Входить до складу Промислово-будівельної групи «Ковальська». У 2008 року підприємство «Термінал-М» розпочало випуск продукції за фінською технологією на обладнанні провідних виробників Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Іспанії.

Підприємство має акредитовану лабораторію, що оснащена сучасним випробувальним обладнанням. Регламентні дослідження допомагають контролювати якість на всіх рівнях виробництва, розробляти нові рецептури та вдосконалювати існуючі. Постійне вдосконалення продукції, розробка нових рецептур, залучення грамотних фахівців, впровадження інноваційних технологій і рішень дозволяють заводу «Термінал-M» здійснювати виробництво лакофарбових матеріалів, які повністю відповідають сучасним вимогам ринку.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу екологічним аспектам виробництва. На підприємстві визначена екологічна політика та цілі; щорічно формуються, затверджуються та реалізуються плани заходів, спрямовані на досягнення екологічних цілей.

Більш детальніше про підприємство та продукцію – siltek.ua.

Перевірено та сертифіковано