20 найменувань лакофарбових матеріалів ТМ «Поліпласт» та ТМ «Green line» виробництва ТОВ «Будівельно технологічний альянс» успішно пройшли екологічну сертифікацію та отримали екологічний сертифікат №UA.08.002.441

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.016.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг лакофарбових матеріалів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на лакофарбові матеріали програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Nordic Swan), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA).

Склад лакофарбових матеріалів сформований з безпечних для людини та довкілля інгредієнтів, більшість з яких вироблена в країнах ЄС. Сертифікована продукція не містить небезпечних для людини та навколишнього середовища речовин. Зокрема, алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, озоноруйнівних речовини. Показники вмісту ЛОВ, ЛОС та сполук ізотиазоліонів не перевищують показників, допустимих екологічним стандартом.

Керівництво підприємства приділяє особливу увагу управлінню екологічними аспектами. На підприємстві визначена екологічна політика та екологічні цілі.

Детальніше про продукцію на www.poli-plast.ua.

Перевірено та сертифіковано