ТОВ «Фарби Колорит» підтвердило дію екологічного сертифікату UA.08.002.333 на таку продукцію ТМ KOLORIT:

 • «Фарбманн Стандарт 3-Фарбманн Стандарт 3- Farbmann Standart 3» Глибокоматова фарба для стін і стелі
 • «Фарбманн Стандарт 5- Фарбманн Стандарт 5- Farbmann Standart 5 » Матова фарба для стін та стелі
 • «Фарбманн Стандарт А- Фарбманн Стандарт А- Farbmann Standart А » Акритлатна фарба для зовнішніх робіт
 • «Фарбманн Стандарт S- Фарбманн Стандарт S- Farbmann Standart S » Силіконова фарба для зовнішніх робіт
 • «Фарбманн Стандарт G- Фарбманн Стандарт G- Farbmann Standart G» Грунт глибокого проникнення
 • Силіконовий грунт для зовнішніх робіт «Фарбманн Стандарт С- Фарбман Стандарт C- Farbmann Standart С »
 • Колорит Фемілі -Колорит Фэмили - Коlorit Family
 • Колорит Династія-Колорит Династия -Коlorit Dynasty
 • Колорит Легенда -Колорит Легенда-Коlorit Legenda
 • Колорит Стандарт 3- Колорит Стандарт 3-Коlorit Standart 3
 • Колорит Стандарт 5- Колорит Стандарт 5-Коlorit Standart 5
 • Колорит Інтер`єр-Колорит Интерьер -Коlorit Interior
 • Колорит Ультравайт- Колорит Ультравайт -Коlorit Ultrawhite
 • Колорит Ідол-Колорит Идол - Коlorit Idol
 • Колорит Контакт–Колорит Контакт - Коlorit Сontact
 • Колорит Хісторі-Колорит Хистори-Коlorit History
 • Колорит Універсал-Колорит Универсал-Коlorit Universal
 • Колорит Фасиліт - Колорит Фасилит- Коlorit Fasilit
 • Колорит Стандарт А- Колорит Стандарт А-Коlorit Standart А
 • Колорит Цокеліт -Колорит Цокелит-Коlorit Sokelit
 • Колорит Стандарт Б- Колорит Стандарт Б-Коlorit Standart В
 • Колорит Стандарт К- Колорит Стандарт К-Коlorit Standart К
 • Колорит Стандарт Р- Колорит Стандарт Р-Коlorit Standart R
 • Колорит Фасад-Колорит Фасад- Kolorit Fasade
 • Колорит Стандарт Грунт - Колорит Стандарт Грунт-Коlorit Standart Grunt
 • Колорит Силаніт- Колорит Силанит- Коlorit Silanit
 • Колорит Старт Біостоп- Колорит Старт Биостоп-Коlorit Start Biostop
 • Колорит Грунт- Колорит Грунт- Коlorit Grunt за процедурою щорічного наглядання.

Сертифікат на продукцію був отриманий у листопаді 2017 року за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024. Оцінювання продукції ТМ KOLORIT здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт гармонізований з екологічними критеріями на лакофарбові матеріали програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Nordic Swan), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA). Його вимоги адаптовані до до таких актів права ЄС:

 • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Екологічно сертифіковані лакофарбові матеріали виробляються на базі європейської сировини за сучасними технологіями під контролем Компанії «Tikkurila Oiy» (Фінляндія). Мінімальний вміст летючих органічних сполук гарантує безпеку продукції як під час роботи, так і під час експлуатації забарвленого приміщення.

На виробництві визначена та реалізується екологічна політика, ведеться системна робота над поліпшенням екологічних характеристик продукції, впроваджуються заходи по скороченню паливно-енергетичних витрат та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виробником проваджується інформаційна підтримка та підвищення компетенції дилерів, майстрів та споживачів щодо правил і практик застосування продукції позначеної екологічним маркуванням.

Детальніше: www.kolorit.ua

Перевірено та сертифіковано