ТОВ «Фомальгаут-Полімін» отримало екологічні сертифікти №UA.08.002.490 на ґрунтовку універсальну зміцнюючу LIME PRIMER і фарбу вапняну MATTLATEX LIME PAINT та №UA.08.002.491 на шпаклівки та штукатурку ТМ ECOSHTUK.

Екологічна сертифікація продукції виробництва ТОВ «Фомальгаут-Полімін» проходила за схемою згідно з ISO 14024. Екологічні переваги продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Ці стандарти розроблені у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду, вимог законодавства ЄС, екологічних критеріїв європейських та інших програм екологічного маркування згідно ISO 14024 які мають міжнародне визнання.

Продукція виробляється з сировини яка згідно оцінюванню за європейськими стандартами у сфері хімічної безпеки не класифікована як небезпечна. При цьому продукція характеризується високим захистом від зайвої вологості, цвілі, грибку та алергії.

Фактичні значення ЛОС в рідких продуктах ТМ ECOSHTUK значно менші ніж згідно вимог Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів та СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

На виробництві впроваджені високоефективні технології, які дозволяють знизити використання палива та зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для технологічних процесів використовується обладнання зарубіжного та вітчизняного виробництва. Також вживаються заходи по скороченню обсягів утворення відходів.

Діюча екологічна політика ТОВ «Фомальгаут-Полімін» спрямована на досягнення таких цілей як:

  • посилення ролі екологічного управління в системі управління підприємства з метою досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної);
  • скорочення викидів забруднюючих речовин, в атмосферне повітря;
  • зменшення ступені небезпечності та обсягів утворення відходів;
  • мінімізація техногенного впливу;
  • раціональне використання ресурсів та поступове зменшення споживання енергії із не відновлювальних джерел за рахунок енергії відновлювальних;
  • постійне підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технологічного контролю за станом виробництва, технологічних процесів та продукції;
  • сприяння підвищенню екологічної обізнаності та культури серед працівників, партнерів, споживачів та інших зацікавлених осіб та інші.

Керівництво та колектив підприємства доводять на власному прикладі, що потенціалу української промисловості (зокрема будівельної) досить для виробництва продукції світового рівня якості без залучення додаткових іноземних інвестицій, а тільки завдяки поступовому розвитку за власні кошти.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.polimin.ua

Перевірено та сертифіковано