15 найменувань ґрунтовок, фарб і штукатурка TM «ATOLL» та ТМ «ALWAYS WITH A SMILE» виробництва ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА» успішно пройшли повторну процедуру екологічної сертифікації.

Повний перелік сертифікованих продуктів зазначений у сертифікаті № UA.08.002.381.

За результатами оцінки згідно з ISO 14024, підтверджено сталість результатів відповідності екологічно сертифікованих продуктів вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює критерії та показники для лакофарбових матеріалів з поліпшеними екологічними характеристиками, враховуючи їх потенційні впливи на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу. Вимоги стандарту гармонізовані з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні Рішенням Єврокомісії №2014/312/ЄС від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Екологічно сертифікована продукція не містять летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та інших хімічних речовин відповідають вимогам європейського стандарту для еко продукції і значно менше ніж ті що встановлені державними нормативами.

Продукція доступна в тарі різного об’єму, що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Тара з полімерів не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіям.

ІІ «Атолл Пеінт Україна» один з перших і відповідальних виробників екологічно сертифікованих лакофарбових матеріалів в Україні. Компанія продовжує розвиватись. За 8 років існування значно розширився асортимент продукції, що виробляється, покращується якість та упаковка. На теперішній час продукція ТОВ з ІІ «Атолл Пеінт Україна» представлена матеріалами торгівельних марок ТМ Atoll, SMILE, BABY SMILE, SMILE WOOD PROTECT та іншими, що включають в себе органорозчинні (алкідні) емалі, лаки, ґрунтовки та водорозчинні (акрилові, акрило-силіконові та інші) емалі, фарби, ґрунтовки, шпаклівки, штукатурки, лаки та клеї.

На підприємстві визначена екологічна політика та цілі; щорічно формуються, затверджуються та реалізуються плани заходів у сфері захисту довкілля та ефективному використанню ресурсів, що спрямовані на досягнення екологічних цілей. Впровадження передових інноваційних технологій і застосування більш безпечних або нейтральних складових компонентів сумішей, дозволяє досягти найкращих показників безпеки як на виробництві, так і самого готового продукту.

Більш детальніше про підприємство та продукцію – smilepaints.com.

Перевірено та сертифіковано