Труби з поліетилену ПЕ 80 та ПЕ 100, PE-RT, труби попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, фасонні вироби до труб, переходи ПЕ-сталь (сертифікат №UA.08.002.552) виробництва Корпорації «Енергоресурс-інвест» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованих виробів вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду. Вимоги і показники СОУ ОЕМ 08.002.14.055 гармонізовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів європейських програм екологічного маркування Ecolabel.EU (ЄС), Nordic Swan Ecolabel (країни Північної Європи), Blue Angel (Німеччина), а також адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів Корпорація використовує поліетилен та інші складники, безпечність та якість яких підтверджена паспортами безпеки та іншими документами виробника. На всіх етапах технологічного процесу здійснюються відповідні заходи контролю. У процесі виробництва не застосовують хімічно небезпечні технології.

Поліетиленові труби спричиняють значно нижчий рівень впливу на довкілля у процесі виробництва та експлуатації. Зокрема, поліетиленові труби:

  • не піддаються корозії і придатні для переробки. Матеріал хімічно нейтральний, не реагує навіть з соляною кислотою, завдяки чому можуть використовуватися у виробничих процесах;
  • у технологічному процесі виробництва не утворюються відходи;
  • обсяг викидів парникових газів на стадії виробництва в 7 разів менше в порівнянні з металевими трубами, аналогічними за призначенням;
  • вплив на довкілля у період експлуатації труб можливий через протікання труб, проте ймовірність виникнення протікання у поліетиленових труб є значно нижчим ніж у металевих аналогах;
  • у нормальному режимі експлуатації не виділяють речовин, що можуть вплинути на запах та смак рідин, які транспортуються;
  • їх внутрішні стінки дуже гладкі, на них не затримуються речовини, тому відкладення на таких трубах будуть відсутні навіть через багато років. Також гладкі стінки спричиняють менший опір потоку води. А при меншому опорі потрібно менш потужний насос для прокачування, тобто витрачається менше електроенергії;
  • за результатами аналізування агрегованих даних за обсягами споживання ресурсів, викидів забруднюючих речовин та утворюваних відходів протягом життєвого циклу – 1 м поліетиленової труби впливає на довкілля в 10 разів менше, ніж труби з ковкого чавуну еквівалентного діаметру. Загальне споживання енергії від видобутку до установки становить приблизно 26 кВт•год / кг труби.

Впроваджуючи у виробництво труби попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном, Корпорація «Енергоресурс-інвест» першою в Україні освоїла технологію спінювання поліуретану циклопентаном. Застосування циклопентанової технології спінювання поліуретану рекомендують консультанти, які працюють в Україні в рамках проектів ЄБРР, NEFCO, Світового Банку, а також про її переваги свідчить європейський досвід експлуатації трубопроводів. У порівнянні з іншими технологіями спінювання поліуретану дана технологія має кращі теплотехнічні характеристики. Коефіцієнт теплопровідності є однією з основних технічних характеристик труб, що впливає на кількість втрачених і затрачених енергоресурсів в процесі експлуатації трубопроводів. Пінополіуретан на основі циклопентанового спінювання має коефіцієнт теплопровідності 0,027 Вт та при тривалому використанні зберігає свої технічні показники протягом 30 років і не перевищує 0,029 Вт/(м × К), у той час як, наприклад, коефіцієнт теплопровідності пінополіуретану «водного» спінювання – 0,030÷0,033 Вт/(м × К). Тобто тепловтрати трубопроводів попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном зменшуються на 9-12%. Крім того, при застосуванні інших технологій спінювання поліуретану мають місце викиди озоноруйнівних речовин в атмосферне повітря.

Корпорація «Енергоресурс-інвест» приділяє значну увагу екологічним аспектам діяльності, модернізації виробництва, впровадженню у виробничий процес інноваційних рішень, застосуванню енергозберігаючих технологій, контролю продукції, яку випускає. На виробництві впроваджена технологія переробки відходів виробництва при виготовленні поліетиленових труб. Корпорацією впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015.

Детальніше про продукцію та виробництво Корпорації «Енергоресурс-інвест» на www.energoresurs.com.

Перевірено та сертифіковано