Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Наказ

11 березня 2005 р. м. Київ № 63

Про реорганізацію технічного
комітету стандартизації
ТК 82 «Охорона навколишнього
природного середовища та раціональне
використання ресурсів України»

З метою удосконалення національної системи стандартизації та підвищення ефективності робіт з стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408-ПІ, рішення засідання ТК 82 (протокол засідання від 03.02.2005) та враховуючи клопотання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (лист від 04.02.2005 № 700/05-5),

НАКАЗУЮ:

 1. Перетворити ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання ресурсів України» у технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».
 2. Доручити здійснювати функції секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» (далі - ТК 82) Державному екологічному інституту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі - ДЕІ).
 3. Закріпити за ТК 82 сферу діяльності згідно з додатком.
 4. Для забезпечення діяльності ТК 82 призначити:

  4.1. Бондара Олександра Івановича, ректора ДЕТ, головою ТК 82.

  4.2. Берзіну Світлану Валеріївну, президента Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», заступником голови ТК 82.

  4.3. Барановську Ванду Євгенівну, проректора ДЕТ, відповідальним секретарем ТК 82.

 5. Голові ТК 82 Бондарю О.І. подати на затвердження до Держспоживстандарту України у двомісячний термін оновлену структуру, склад та проект Положення про технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України», розроблений відповідно до Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держстандарту України від 20 травня 2002 року № 298, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 липня 2002 року за №578/6866.
 6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на. Департамент технічного регулювання (Онопрієнко В.В.).
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т. та заступника Голови Бондіка В.А.
Голова Л. Школьник

Додаток
до наказу Держспоживстандарту України
від 11 березня 2005 року № 63

Сфера діяльності ТК 82
«Охорона навколишнього природного середовища України»

Коди згідно з ДК 004-2003 «Український класифікатор нормативних документів» Найменування сфери діяльності (об'єкти стандартизації)
13.020.01 Опис критеріїв екологічного оцінювання впливу діяльності на довкілля та настанови щодо їх і застосування
13.020.01, 13.040.20, 13.280 Норми забруднення на різних об'єктах та середовищах, вимоги до якості атмосферного повітря, захист від радіаційного забруднення
13.020.30, 13.040.40 Оцінювання впливу діяльності на стан навколишнього природного середовища, вимоги до охорони довкілля
13.020.40 Вимоги до ефективності управління довкіллям, боротьба з забруднюванням
13.020.60 Критерії оцінювання життєвого циклу продукції
13.030 Паспортизація та класифікація відходів, загальні, вимоги до відходів різних галузей
13.060.30 Якість стічних вод