Керамічні вироби виробництва ПрАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська Будівельна Кераміка» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно ISO 14024.

Термін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.416 продовжено на наступні три роки. Сертифікат поширюється на такі керамічні вироби:

 • цегла керамічна лицьова порожниста марок: КЛПр-1,0НФ:М150 – М200; КЛПр-1,35 НФ: М 150 - М 250; КЛПр-0,5НФ:М175 – М300; КЛПр-0,54 НФ:М175 – М300; КЛПр-0,73 НФ:М175 – М250; КЛПр-0,75 НФ:М175 – М250;
 • вироби керамічні лицьові порожнисті фасонні (КЛПр-1,0НФ) ВФ-3, ВФ-4, ВФ-5, ВФ-8, ВФ-9, ВФ-10, ВФ-11,ВФ-12, ВФ-16, ВФГ-23, ВФ-24, ВФ-27, ВФ-28, ВФ-33, ВФ-36, ВФ-37, ВФГ-3, ВФГ-5, ВФГ-8, ВФГ-9, ВФГ-10, ВФГ-32: М125 – М150;
 • вироби керамічні клінкерні облицювальні порожнисті марок: ККл/ОбПр/1,00НФ /М200/F150; ККл/ОбПр/1,00НФ /М250/F150; ККл/ОбПр/ 1,00НФ /М300/F150;
 • цегла керамічна лицьова повнотіла ручного формування марок: КЛПв–1,0 НФ: М100 – М150; КЛПв–0,5 НФ:М100 – М150; КЛПв–0,73 НФ:М100 – М150;
 • цегла керамічна рядова порожниста марок: КРПр-1,0НФ:М125 – М200; КРПр-1,35 НФ: М125 – М250; КРПр-0,5НФ:М150 – М250; КРПр-0,54 НФ:М150 – М250; КРПр-0,73 НФ:М 150 – М250; КРПр-0,75 НФ:М150 – М250;
 • камені керамічні рядові порожнисті марок: КР-2,12 НФ:М100 – М200;
 • камені керамічні ТМ «Керамкомфорт» марок: М50 – М150, типорозмірів від 1НФ до 15НФ.

Оцінювання виробів здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 Вироби керамічні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/ЄC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Глиниста сировина, що застосовується ПрАТ «СБК» для виготовлення керамічних виробів відповідає вимогам державних норм. Географічне походження глинистої сировини підтверджено документально та має легальне походження.

При виробництві екологічно сертифікованого асортименту не використовуються матеріали та добавки з вмістом: азбесту; сполук свинцю та кадмію;канцерогенних сполук; та інших небезпечних речовин. Усі матеріали, які застосовуються для виготовлення виробів, відповідають вимогам чинних державних норм.

Міцність, теплопровідність, морозостійкість та показник сумарної питомої активності природних радіонуклідів керамічних виробів виробництва ПрАТ «СБК» відповідають вимогам державних норм та не перевищують встановлених СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 обмежень.

На підприємстві визначено екологічну політику, екологічні цілі та впроваджуються заходи з управління екологічними аспектами. Згідно Екологічної політики підприємство прагне до мінімізації негативних впливів бізнес-процесів на навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки виробництва та споживання продукції, формування ринку продукції з поліпшеними екологічними характеристиками та максимального збереження наявних ресурсів.

Виробничі потужності ПрАТ «СБК» складаються з двох заводів, розташованих в с. Плавинище (Сумська обл.) та с. Озера (Київська обл.). ПрАТ «СБК» має власну сировинну базу з 4-х кар'єрів, розташованих в різних областях України.

Підприємством значна увага приділяється питанням енергоефективності. Одними з основних критеріїв вибору виробничого устаткування на підприємстві є: висока продуктивність та енергоефективність. Це сприяло досягненню значень енергоємності за стадіями технологічного процесу вироблення продукції, які є значно меншими за значення, рекомендовані згідно СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.sbk.com.ua.

Перевірено та сертифіковано