Стандарт CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2020 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на паперові вироби, вироби з полімерних матеріалів, металу (фольги) та матеріалів рослинного походження.

Цей стандарт може поширюватися на інші види пакувальних матеріалів, прямо не зазначені у сфері застосування, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання життєвого циклу такого виробу.

Цей стандарт не поширюється на вироби застосування яких заборонено діючим законодавством.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження засосуванняхімічних речовин (REACH).

Стандарт гармонізований з базовими екологічними критеріями рекомендованими Global Ecolabeling Network щодо цієї категорії, зокрема Technical Requirement for Environmental Products The Certificable Technical Requirement for Environmental Labelling Products HBC 1-2001 Disposable Food and Drink Container.

Найбільш важливі екологічні аспекти життєвого циклу упаковки та посуду одноразового використання пов’язані з використанням ресурсів, зменшенням відходів споживання, показниками безпеки матеріалів що застосовуються для виробництва виробів.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • ресурсоефективність і зниження впливів на довкілля;
  • обмеження вмісту небезпечних речовин у матеріалах;
  • поліпшення якості виробу;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.