Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2020 Меблі, покриття для підлоги та вироби з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на:

 • меблі з лісоматеріалів для житлових та громадських приміщень і різноманітних зон перебування людини;
 • покриття для підлоги з лісоматеріалів, включаючи ламіновані покриття для підлоги та паркет;
 • інші вироби з лісоматеріалів, в т.ч.: рами і пороги для вікон та дверей, плити деревноволокнисті та деревностружкові, фанери, шпон та листи до клеєної фанери, посуд і прибори столові й кухонні, декоративні вироби, кошики та іграшки;
 • меблеву фурнітуру з лісоматеріалів.

Цей стандарт може поширюватися на інші види продукції з лісоматеріалів, прямо не зазначені у сфері застосування, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання життєвого циклу такого виробу.

Цей стандарт не поширюється на:

 • медичні меблі та меблі, призначені для використання на повітряному, наземному та підземному транспорті;
 • профільні деталі з лісоматеріалів: дошки та бруски для покриття підлоги;
 • дошки для підвіконь;
 • плінтуси, одвірки, поручні та обшивку;
 • дерев’яні плити, що використовуються у будівництві.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel).

Найбільш важливі екологічні аспекти життєвого циклу меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів пов’язані з сталим лісокористуванням і ефективним використанням ресурсів, строком служби виробів, їх комплектуючих і показниками безпеки матеріалів що застосовуються у виробництві.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • ресурсоефективність і зниження впливів на довкілля;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у матеріалах;
 • поліпшення якості та строку служби виробу;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.