Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на:

 • меблі з лісоматеріалів для житлових та громадських приміщень і різноманітних зон перебування людини;
 • покриття для підлоги з лісоматеріалів, включаючи ламіновані покриття для підлоги та паркет.

Цей стандарт може поширюватися на інші види продукції з лісоматеріалів, прямо не зазначені у сфері застосування, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання життєвого циклу такого виробу.

Цей стандарт не поширюється на:

 • медичні меблі та меблі, призначені для використання на повітряному, наземному та підземному транспорті;
 • профільні деталі з лісоматеріалів: дошки та бруски для покриття підлоги;
 • дошки для підвіконь;
 • плінтуси, одвірки, поручні та обшивку;
 • дерев’яні плити, що використовуються у будівництві.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel).

Найбільш важливі екологічні аспекти життєвого циклу меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів пов’язані з сталим лісокористуванням і ефективним використанням ресурсів, строком служби виробів, їх комплектуючих і показниками безпеки матеріалів що застосовуються у виробництві.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • ресурсоефективність і зниження впливів на довкілля;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у матеріалах;
 • поліпшення якості та строку служби виробу;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 24.03.2014 р.

Запланований наступний перегляд – ІI півріччя 2021 р.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та(або) нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом продукції згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.