ТОВ «Кузьминецька будівельна кераміка» отримано екологічний сертифікат №UA.08.002.520 та право застосування екологічного маркування відносно каменів керамічних крупноформатних рядових порожнистих високої ефективності ТМ «КЕРАТЕРМ».

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009 Вироби керамічні будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений на основі показників найкращих доступних технологій та гармонізований з міжнародними базовими критеріями стандартів для екологічного будівництва Global Ecolabelling Netwok. Такій підхід забезпечує визнання підтверджених екологічних переваг на міжнародному рівні.

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.15.012 адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від матеріалів і складників до паковання та транспортування готового виробу до кінцевого користувача.

Камені керамічні ТМ «КЕРАТЕРМ» поризовані, що досягається шляхом додавання в глину подрібненої дерев’яної тирси, що після випікання блоку у печі вигорає, залишаючи замкнуті мікропори. Така технологія робить каменеві блоки ще теплішими. Наприклад, будинок з поризованої кераміки буде теплішим орієнтовно на 20% ніж будинок зі звичайної цегли, витрати ж на опалення можуть скоротитися на 30 – 35 %.

Вироби не містять будь-яких небезпечних хімічних речовин у своєму складі, зокрема добавок з вмістом азбесту, сполук свинцю та кадмію, канцерогенних сполук та інших.

Міцність, теплопровідність, морозостійкість та показник сумарної питомої активності природних радіонуклідів керамічних виробів ТМ «КЕРАТЕРМ» відповідають вимогам державних норм та не перевищують встановлених СОУ ОЕМ 08.002.15.012 обмежень.

Виробництво каменів керамічних ТМ «КЕРАТЕРМ» здійснюють на Кузьминецькому цегляному заводі у Київській області. Підприємство виконує повний цикл виробництва від видобування глини до виробництва та пакування готових виробів.

На підприємстві визначено екологічну політику, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Екологічна політика підприємства закріплює прагнення підприємства до максимального збереження ресурсів, зменшення впливів бізнес-діяльності на довкілля, досягнення високого рівня безпеки процесів виробництва, виготовляння будівельних виробів з поліпшеними екологічними характеристиками.

Підприємством значна увага приділяється питанням енергоефективності. Аспекти енергозбереження були закладені ще під час проектування заводу, зокрема в проект було включено енергоефективне обладнання провідних світових компаній. Це сприяло досягненню значень енергоємності за стадіями технологічного процесу вироблення продукції, які є значно меншими за значення, рекомендовані згідно СОУ ОЕМ 08.002.15.012:2009.

Більш детальніше про продукцію та виробництво на www.keraterm.com.ua.

Перевірено та сертифіковано