Сім найменувань горілок та горілок особливих ТМ «Хлібний дар» виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія» підтвердили відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, за схемою екологічної сертифікації згідно міжнародного стандарту ISO 14024:

  • горілка «Хлібний Дар» Класична»;
  • горілка «Хлібний Дар» Озима»;
  • горілка «Хлібний Дар» Пшенична»;
  • горілка «Хлібний Дар»Українська»;
  • горілка особлива «Хлібний Дар» Житня Люкс»;
  • горілка «Хлібний Дар» на пророщеному зерні;
  • горілка «Хлібний Дар» Українська по-європейськи»

Екологічний сертифікат UA.08.002.336 підтверджує екологічні переваги зазначеної продукції відносно впливів на довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

ТОВ «Національна горілчана компанія», є найпотужнішим вітчизняним виробником лікеро-горілчаної продукції. Наприкінці 2015 року була проведена модернізація виробництва та введено в експлуатацію найсучасніше устаткування для виробництва лікеро-горілчаних напоїв. На сьогодні на ТОВ «Національна горілчана компанія» працює сім автоматизованих ліній розливу. Сукупні потужності заводу складають 2700 дал. готової продукції на годину. Використання високих технологій, постійна оптимізація технологічних процесів, забезпеченість виробництва висококваліфікованим персоналом дозволяють виготовляти горілку гарантовано найвищого ґатунку і збагачувати асортимент.

На виробництві впроваджені та діють сертифіковані системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів згідно вимог ISO 9001 та ISO 22000.

Екологічна політика підприємства визначає мету та цілі підприємства, шляхи забезпечення її реалізації та закріплює відповідальність керівництва за розробку та перегляд політики, цілей та планів підприємства і забезпечення всіма необхідними ресурсами для її ефективного функціонування.

Досягнення основних цілей екологічної політики має на меті зменшення впливів на довкілля від виробничої діяльності, використання натуральної сировини та сировини високої якості, ефективне управління відходами та їх мінімізацію, забезпечення контролю викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря та ін.

За результатами проведених перевірок дотримання ТОВ «Національна горілчана компанія» вимог природоохоронного законодавства фактів виявлених порушень не встановлено.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс» та води артезіанської питної підготовленої. Технологія підготовки води у якості сировини передбачає процес знезалізення і пом’якшення на механічних фільтрах та знесолення методом зворотного осмосу.

Для виробництва екологічно сертифікованих горілок та горілок особливих ТМ «Хлібний Дар» постачальники сировини обираються згідно встановлених критеріїв та включаються до відповідного переліку. Виробник демонструє сталість постачальників сировини. Технологічний процес виробництва не передбачає застосування ферментних препаратів і хімічних речовин. Усі складники готової продукції виключно натуральні.

Згідно протоколів молекулярно-генетичних досліджень горілчана продукція ТМ «Хлібний Дар» не містить організми, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах (ГМО).

Показники вмісту метилового спирту та токсичних елементів у готовій продукції за результатами лабораторних досліджень в десятки разів менше ніж згідно державних норм та значно нижче ніж показники встановлені СОУ ОЕМ 08.002.03.024.

Готова продукція розливається у скляну тару. Елементи спожиткової тари можуть бути легко розділені на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше на: www.khlibnyi-dar.ua

Перевірено та сертифіковано