Горілки Green Day Discovery та Green Day Original Life виробництва ТОВ «Виналь» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання відповідності проводилось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024. Ттермін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.397 та права застосування екологічного маркування продовжено на наступні 3 роки.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2014 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг напоїв алкогольних дистильованих щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту враховують вимоги Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс».

Підприємство забезпечує сталість показників безпеки готової продукції, досягнувши значно знижених у порівнянні з допустимими державними нормами показників вмісту речовин, таких як: сивушні масла, альдегіди, метиловий спирт та токсичні елементи (свинець, кадмій, миш'як, ртуть), а також показники питомої активності радіонуклідів.

Виробництво екологічно сертифікованих горілок включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції.

Детальніше про горілки ТМ «Green Day» на www.greendayvodka.com.

Перевірено та сертифіковано