ТОВ «Бест Брендс» успішно пройдено щорічну процедуру нагляду за екологічно сертифікованими горілками Green Day Discovery та Green Day Original Life (сертифікат №UA.08.002.397).

За результатами планового аудиту підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 Напої алкогольні дистильовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт визнає критерії оцінювання напоїв алкогольних дистильованих, виготовлених на основі спирту етилового не денатурованого щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020 розроблений за принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі найкращих доступних технологій та методів управління.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Постанови Комісії (ЄС) №1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Екологічно сертифікована продукція виробляється згідно з ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови на основі спирту етилового ректифікованого «Люкс».

Виробництво включає комплекс технологічних процесів, контролю якості сировини, інгредієнтів, споживчої тари та пакувальних матеріалів, водопідготовки, фільтрації, контролю якості готової продукції.

ТОВ «Бест Брендс» забезпечує досягнення у готової продукції значно знижених показників вмісту сивушних масел, альдегідів, метилового спирту та токсичних елементів (свинець, кадмій, миш'як, ртуть) у порівнянні до державних нормативів та відповідно до СОУ ОЕМ 08.002.03.024:2020.

Підприємство має впроваджену і сертифіковану систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з ДСТУ ISO 22000:2019. Визначена екологічна політика та цілі як елементи системи екологічного управління. Впроваджуються заходи для їх досягнення, у тому числі спрямовані на поліпшення показників енергоємності технологічного процесу виробництва, мінімізацію викидів, забруднення стічних вод та утворення відходів виробництва.

Детальніше про горілки та горілки особливі ТМ «Green Day» на www.greendayvodka.com.

Перевірено та сертифіковано