Гель для прання Doctor WASH BABY та 3 найменування засобів для миття посуду DAVA das BALANCE виробництва ТОВ «СУНП «2К» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат №UA.08.002.502).

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.012.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює критерії та показники, які дозволяють ідентифікувати більш кращі мийні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Вимоги стандарту гармонізовані з критеріями оцінки продуктів програми екологічного маркування Ecolabel.EU для зазначених у сертифікаті підкатегорій:

Критерії СОУ ОЕМ 08.002.12.065 охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів – Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифіковані мийні засоби не містять:

  • фосфатів, фосфонатів та цеолітів;
  • ароматизаторів
  • алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють;
  • хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

Екологічно сертифіковані мийні засоби відповідають вимогам Технічного регламенту мийних засобів, мають високий ступінь біорозкладу та мийної здатності; а гель для прання має низький рівень зниження міцності бавовняної тканини після 25 циклів.

ТОВ «СУНП «2К» є українсько-німецьким виробником побутової хімії та косметики, яке працює в Україні з 2018 року. Підприємство має 34 451 кв. м. загальної площі та 11 ліній фасування готової продукції. Підприємство спроможне виготовляти більше ніж 200 т продукції на добу. Підприємство самостійно виготовляє 80% тари для своєї продукції. Продукція ТОВ «СУНП «2К» експортується у більше ніж 19 країн світу.

Усі дослідження та контроль якості підприємство проводить у власній лабораторії. З метою забезпечення високого рівня якості продукції підприємство здійснює 3 етапи контролю: вхідний контроль якості сировини в 2 лабораторіях, контроль якості на виробництві та вихідний контроль якості готового продукту (зразки кожної партії продукції зберігаються протягом 6 місяців). На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція підприємства.

На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015, система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015 та система якості виготовлення косметичної продукції згідно з ISO 22716:2007 (GMP).

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «СУНП «2К» на www.2k.company, а також з виступу представника підприємства на семінарі «Екологічне маркування та єдиний зелений ринок з ЄС» (35:05 – 43:30).

Перевірено та сертифіковано