Фарба вапняна LIME PAINT ТМ «ECOSHTUK» виробництва ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Яка зазначена в сертифікаті № UA.08.002.490. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам стандарту, гармонізованим з критеріями оцінки мийних засобів європейських програм екологічного маркування.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС №1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви Європейського парламенту і Ради №2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Екологічно сертифікована продукція не містить летких органічних вуглеводнів, перфторованих алкілсульфонатів, фталатів та етиленгліколю, алкілфенол етоксилатів, небезпечних для здоров’я людини. Показники вмісту ЛОС, сполук ізотіазолінів та речовин, які можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище, не перевищують показників, допустимих екологічними критеріями, які значно вище державних норм безпеки.

Продукція доступна в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Продукція виробляється з сировини яка згідно оцінюванню за європейськими стандартами у сфері хімічної безпеки не класифікована як небезпечна. При цьому продукція характеризується високим захистом від зайвої вологості, цвілі, грибку та алергії.

Фактичні значення ЛОС в рідких продуктах ТМ ECOSHTUK значно менші ніж згідно вимог Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів та СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

На виробництві впроваджені високоефективні технології, які дозволяють знизити використання палива та зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для технологічних процесів використовується обладнання зарубіжного та вітчизняного виробництва. Також вживаються заходи по скороченню обсягів утворення відходів.

Діюча екологічна політика ТОВ «Фомальгаут-Полімін» спрямована на досягнення таких цілей як:

  • посилення ролі екологічного управління в системі управління підприємства з метою досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної);
  • скорочення викидів забруднюючих речовин, в атмосферне повітря;
  • зменшення ступені небезпечності та обсягів утворення відходів;
  • мінімізація техногенного впливу;
  • раціональне використання ресурсів та поступове зменшення споживання енергії із не відновлювальних джерел за рахунок енергії відновлювальних;
  • постійне підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технологічного контролю за станом виробництва, технологічних процесів та продукції;
  • сприяння підвищенню екологічної обізнаності та культури серед працівників, партнерів, споживачів та інших зацікавлених осіб та інші.

Керівництво та колектив підприємства доводять на власному прикладі, що потенціалу української промисловості (зокрема будівельної) досить для виробництва продукції світового рівня якості без залучення додаткових іноземних інвестицій, а тільки завдяки поступовому розвитку за власні кошти.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.polimin.ua

Перевірено та сертифіковано