Чергова повторна екологічна сертифікація продукції ТМ DeLaMark та ТМ Royal Powder виробництва ТОВ «Де Ла Марк» проходила за схемою згідно з ISO 14024.

«Де Ла Марк» є першим українським виробником побутової хімії та косметичних доглядових засобів якій отримав сертифікат відповідності екологічному стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065 і право на застосування екологічного маркування на майже всю лінійку продукції у 2014 році.

Кожен рік асортимент компанії поповнюється новими продуктами для чистоти дому, речей та тіла. Всі засоби від ТМ DeLaMark вироблені за сучасними рецептурами з безпечних складових найвищої якості і відповідають європейським вимогам до екологічних мийних засобів. Продукція компанії успішно експортується.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями для мийних засобів програми екологічного маркування Ecolabel.EU, його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.065 спрямовані на максимальне:

  • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
  • зменшення загальної токсичності засобу;
  • поліпшення ефективності застосування;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

За результатами оцінювання мийних засобів ТМ DeLaMark та ТМ Royal Powder сфера дії екологічного сертифікату №UA.08.002.405 поширена на 67 найменувань продукції.

Виробник демонструє сталість постачальників складників.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані засоби ТМ DeLaMark та ТМ Royal Powder на www.delamark.ua