Екологічна сертифікація продукції ТМ Фрекен БОК виробництва ТОВ «Сервіс ПРО» проходила за схемою згідно ISO 14024.

Поліпшені характеристики продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями для мийних засобів програми екологічного маркування Ecolabel.EU, його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби;
 • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді СОУ ОЕМ 08.002.12.065 є:

 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
 • зменшення загальної токсичності засобу;
 • поліпшення ефективності застосування;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання;
 • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

За результатами оцінювання мийних засобів ТМ «Фрекен БОК» сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.419 поширена на:

 • Засіб чистячий для акрилових ванн "Синій льон" 0,5 л;
 • Фрекен БОК Універсальний чистячий крем "Лайм" 0,5 л.

Виробник демонструє сталість постачальників складників.

Експертна оцінка продукції підтверджує відсутність у складі:

 1. фосфатів, фосфонатів та цеолітів;
 2. алкілфенол етоксилатів;
 3. перфторованих алкілатів;
 4. формальдегіду та хімічні сполуки, які його вивільняють.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок.

Інші складники мийних засобів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля що обмежуються та заборонені згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані засоби ТМ Фрекен БОК на www.sfera.ua