Вода питна негазована «CLEARWATER» «ЧИСТА ВОДА» оброблена, штучно-йодована та штучно-фторована виробництва ТОВ з іноземними інвестиціями «Чиста Вода» в черговий раз успішно підтвердила екологічні переваги та відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат №UA.08.002.432).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг води питної фасованої централізованого й нецентралізованого водопостачання, газованої чи негазованої щодо потенційних впливів подукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані до вимог Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Під час проведення оцінювання відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, підприємство підтвердило екологічну спрямованість своєї діяльності, безпечність виробництва та якість продукції.

На підприємстві впроваджена та функціонує інтегрована система системи управління стосовно виробництва води питної згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 22000:2019.

Керівництвом підприємства визначена та реалізується Екологічна політика, яка спрямована на збереження навколишнього середовища, зниження негативного впливу, охорону і раціональне використання природних ресурсів.

Протягом всього життєвого циклу продукції, з метою забезпечення її якості, підприємством здійснюється відповідний контроль. На підприємстві діє власна вимірювальна лабораторія, яка здійснює постійний контроль якості на всіх етапах очищення, мінералізації та розливу води.

Виробництво продукції, в т.ч. добування води, здійснюється з дотриманням природоохоронного законодавства.

Добування води здійснюють з артезіанських свердловин глибиною 126 м та 90 м (родовище «Чиста Вода»), які знаходяться в с. Мила Київської обл.

Весь процес очищення та розливу води виконується автоматично. Для очищення води застосовуються безпечні технології, які не спричиняють побічного шкідливого впливу на здоров’я людини.

Для мінералізації води застосовують мінеральні солі виробництва країн ЄС.

Вода виробництва ТОВ з ІІ «Чиста Вода» не містить заборонених харчових добавок, пестицидів та органічних токсичних елементів. Показники вмісту неорганічних токсичних елементів та питомої активності радіонуклідів є значно нижчими ніж допускається нормативними документами, а більшість елементів (наприклад, такі як ртуть, алюміній, кадмій, миш’як, свинець, та ін.) – не виявлені. Якість води перевіряється як власною, так і незалежними лабораторіями.

Для розливу і доставки води споживачам використовують бутлі, виготовлені з полікарбонату, що сприяє можливості більш тривалого їх використання. Бутлі, що стали непридатними для використання, здаються на утилізацію. Полікарбонат – матеріал, що підлягає вторинній переробці.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.clearwater.ua.