Вироби з лісоматеріалів оточують нас скрізь і можуть мати негативний вплив на здоров’я людей через вміст летких органічних сполук та інших небезпечних речовин в комплектуючих, лаках, фарбах тощо.

Розвиток інновацій і технологій дозволяє виробляти більш безпечну та екологічно кращу продукцію з лісоматеріалів із високими якісними характеристиками. Зокрема, щодо сталого лісокористування і ефективного використання ресурсів, довшого строку служби виробів, їх комплектуючих і більш жорстких показників безпеки матеріалів, що застосовуються у виробництві.

З метою ідентифікації таких виробів у 2014 році в Україні був вперше прийнятий стандарт програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024) – СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU), а також Скандинавських країн (The Nordic Swan Ecolabel).

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006).

СОУ ОЕМ 08.002.06.080 розроблявся робочою групою національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля». У 2021 році за результатами планованого перегляду стандарту підготовлена оновлена редакція, яка враховує зміни європейського законодавства у сфері хімічної безпеки.

СОУ ОЕМ 08.002.06.080 встановлює вимоги до меблів з лісоматеріалів для житлових та громадських приміщень і різноманітних зон перебування людини; покриття для підлоги з лісоматеріалів, включаючи ламіновані покриття для підлоги та паркет. Цей стандарт може поширюватися на інші види продукції з лісоматеріалів, прямо не зазначені у сфері застосування, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання життєвого циклу такого виробу.

Екологічні критерії включають вимоги щодо:

  • ресурсоефективності і зниження впливів на довкілля;
  • обмеження вмісту небезпечних речовин у матеріалах;
  • поліпшення якості та строку служби виробу;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Показники, що встановлюються, мають бути точними, перевірюваними, відповідати призначенню та не вводити в оману споживача щодо значущості переваг, тобто не створюють необґрунтованих бар'єрів у торгівлі.

Стандарт і його вимоги призначені для оцінювання екологічних переваг продукції з метою її ідентифікації як більш екологічно кращої з наданням права застосування екологічного маркування.

Відповідність вимогам стандарту може бути затребувана приватними споживачами, ритейлом, постачальниками і замовниками у сфері публічних закупівель (згідно з статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Секретаріат ТК 82 виносить першу редакцію оновленого СОУ ОЕМ 08.002.06.080 на обговорення, для отримання відгуків та пропозицій усіх зацікавлених сторін: наукових, дослідницьких установ, технічних комітетів, виробників та профільних асоціацій.

Завантажити проект нової редакції СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014 Меблі та покриття для підлоги з лісоматеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Зауваження до проєкту приймаються за нижченаведеною формою до 20 серпня 2021 року на електрону пошту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Звіт зауважень до проекту СОУ ОЕМ 08.002.06.080:2014

Контактна особа – відповідальний секретар ТК 82 «Охорона довкілля» Галина Бузан, тел. +38 066 405-42-80.