Трубочки коктейльні з очерету та трубочки коктейльні з паперу (сертифікат №UA.08.002.519) виробництва ТОВ «РІДС» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту CОУ ОЕМ 08.002.14.058:2020 Упаковка для харчових продуктів та посуд одноразового використання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження застосування хімічних речовин (REACH).

Стандарт гармонізований з базовими екологічними критеріями рекомендованими Global Ecolabeling Network щодо цієї категорії, зокрема Technical Requirement for Environmental Products The Certificable Technical Requirement for Environmental Labelling Products HBC 1-2001 Disposable Food and Drink Container.

Екологічно сертифіковані коктейльні трубочки виготовляються з придатного для вторинного переробляння матеріалу або біорозкладання та не містять покриттів та не обробляються у спосіб, що може перешкоджати їх переробці чи біорозкладанню.

Результати випробувань екологічно сертифікованої продукції підтверджують відсутність міграції шкідливих речовин, що негативно впливають на здоров'я людини, таких як: формальдегід, арсен, хром, метиловий спирт, бензол.

Підприємство впроваджує заходи з енергоефективності та використовує безвідходну технологію виробництва за рахунок комплексного використання сировини.

Підприємство має впроваджену і сертифіковану систему управління якістю згідно з ISO 9001:2015 та систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000:2018, ISO/ТS 22002-4:2013, FSSC 22000 (версія 5.1), а також впроваджуються елементи системи екологічного управління.

На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Також впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників сировини, інгредієнтів та споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про продукцію на www.reeds.organic.