Успішно розширено асортимент екологічно сертифікованих виробів з полімерних матеріалів виробництва ТОВ «Калушський трубний завод» (сертифікат №UA.08.002.457 додаток 3). Зокрема, до асортименту додалися:

  • труби поліетиленові та поліпропіленові двошарові гофровані та одношарові гладкі для мереж каналізації, водовідведення, дренажу, кабельної каналізації;
  • фітинги (деталі з’єднувальні, фасонні вироби) поліетиленові та поліпропіленові для мереж каналізації, водовідведення, дренажу, кабельної каналізації;
  • труби з поліетилену спіральнонавиті з профільованою стінкою замкнутого профілю «СПИРОКОР» для мереж водовідведення та каналізації;
  • колодязі оглядові та ємності з поліетилену та поліпропілену під комерційною назвою CW Line: ємності харчові, резервуари пожежні, ємності для систем очищення стічних (дощових) вод, очисні споруди стічних (дощових) вод, ємності каналізаційних насосних станцій (КНС);
  • опори поліетиленові нерухомі для трубопроводів в мережах водопостачання (в т.ч. питного водопостачання), газопостачання та каналізації.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Вимоги і показники стандарту адаптовані з вимогами на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), а також вимогами актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів не застосовують хімічно небезпечні технології. Виготовляють виключно з поліетилену та поліпропілену, безпечність та якість яких підтверджена відповідними документами. Виробником проводиться ретельна оцінка постачальників та вхідний контроль якості сировини, а також операційний контроль на всіх етапах виготовлення виробів.

Технологія виробництва є безвідходною. Всі полімерні відходи, після переробки їх на вторинну сировину повертаються в технологічний процес. Повторне використання здійснюється відповідно до технологічного регламенту підприємства з додержанням правил техніки безпеки, природоохоронного, санітарного і протипожежного законодавства та вимог на готову продукцію.

На виробництві впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015 та система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015. Виробником значна увага приділяється постійній модернізації виробництва, впровадженню передових технологій та розширенню асортименту виробів, поліпшенню їх якості та експлуатаційних характеристик, а також систематичному моніторингу екологічних аспектів і оцінки їх впливу на навколишнє середовище. Реалізуються заходи, спрямовані на зменшення впливу на довкілля.

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «Калушський трубний завод» на www.polyplastic.ua.