5 найменувань екологічно сертифікованої води питної артезіанської «ЕКО» ТМ «Поділія» (додаток 2 до сертифікату №UA.08.002.450) виробництва ТОВ «ЕКО-СФЕРА» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг води щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною.

Вода видобувається з артезіанських свердловин. У виробництві застосовується багатоступінчаста фільтрація та технологія прямого розливу, завдяки чому зберігається природну якість води та необхідні для організму мікроелементи. Вода не містить хімічних домішок та консервантів.

На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ISO 9001, система екологічного управління згідно з ISO 14000 та система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000. На підприємстві визначена екологічна політика, екологічні цілі та впроваджуються заходи для їх досягнення. Підприємством також впроваджуються заходи з:

  • інформування споживачів про переваги екологічно сертифікованої продукції,
  • підвищення компетентності персоналу з питань щодо екологічної сертифікації продукції, застосування екологічного марковання та вимог екологічних критеріїв,
  • інформування постачальників споживчої тари про екологічну сертифікацію та вимоги екологічних критеріїв.

Детальніше про продукцію на www.ecosphere.com.ua.