«АВК КОНФЕКШІНЕРІ» подовжено термін дії екологічного сертифікату № UA.08.002.471 та розширив асортимент екологічно сертифікованого шоколаду ТМ «АВК» за схемою сертифікації згідно з ISO 14024.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2009 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року, щодо продукції, яка містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною.

Критерії стандарту охоплюють усі стадії життєвого циклу продуктів і спрямовані на:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • заборона на вміст ГМО;
  • зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
  • обмеження застосування харчових добавок;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Для виробництва екологічно сертифікованого асортименту продукції використовуються інгредієнти, які відповідають вимогам чинного санітарного, фітосанітарного законодавства, державних гігієнічних правил і норм, гігієнічних нормативів, санітарних норм. Виробник здійснює ретельний відбір постачальників, а також контроль продукції, яку замовляє. У складі екологічно сертифікованої продукції відсутні ненатуральні харчові добавки. Рівні вмісту токсичних елементів, мікотоксинів, радіонуклідів в готовій продукції є нижчими за допустимі рівні, встановлені державними нормами та СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2009, або взагалі не виявлені за результатами випробувань. Продукція не містить ГМО.

Екологічне спрямування діяльності «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» закріплене у визначеній компанією Екологічній політиці. З метою підвищення ефективності роботи виробничих підрозділів підприємством впроваджуються заходи, спрямовані на підвищення рівня енергозбереження, зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, поводження з відходами, та ін.

Підприємством впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000.

Детальніше про виробництво та продукцію «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» можна дізнатися на сайті компанії – www.avk.ua.