Пральні порошки TM TRONA виробництва ПП ВКФ «Полімер» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв, про що свідчить сертифікат (№ UA.08.002.508) Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг мийних засобів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту гармонізовані з екологічними критеріями на мийні засоби європейських програм екологічного маркування І типу Ecolabel.EU та Nordic Swan Ecolabel і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу мийних засобів.

Пральні порошки TM TRONA виготовляються на основі трони – унікального розробленого ПП ВКФ «Полімер» продукту, якій отримується оригінальним енерго-економічним методом кристалізації сесквікарбонату натрію з водної содо-бікарбонатною суспензією.

Безпечна формула трони також не містить барвників, консервантів, речовин здатних викликати алергічні реакції та подразнювачів шкіри та не шкодить водним екосистемам.

При низькому Ph трона має високі миючі та дезінфікуючі властивості. Розчини з використанням Трони не піняться, зберігають елементи нагріву від шкідливого впливу накипу, що дозволяє використовувати трону без наслідків для пральних машинах в різних температурних режимах.

Всі складники засобів для прання пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС і за класами і категоріями небезпеки відповідають вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.065.

Підприємство постійно вивчає досвід іноземних партнерів, випускає якісну продукцію, знаходиться в постійному пошуку вдосконалення виробничих технологій.

Цей метод дозволяє одержувати трону синтетичну з низькою насипною щільністю, що є більш прийнятним для використання в складі пральних порошків порівняно зі своїми більш важкими аналогами.

Детальніше на pkf-polymer.com