Молоко згущене виробництва ПП «Еко-молпродукт» успішно пройшло повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024, підтвердивши відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу. Крім того, асортимент екологічно сертифікованої продукції виробництва ПП «Еко-молпродукт» поповнився і новими найменуваннями (сертифікат №UA.08.002.496).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг продуктів переробляння молока та м’яса щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники стандарту адаптовані до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки.

Екологічно сертифікована продукція виробництва ПП «Еко-молпродукт» виробляється з молока коров'ячого, не містить рослинних жирів, харчових добавок, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату, та не обробляється антибактеріальними препаратами.

Сировина, з якої виробляється екологічно сертифікована продукція, не містить ГМО, антибіотиків, N-нітрозамінів, гормонів. Продукція не містить пестицидів та мікотоксинів.

На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000:2018.

Екологічна спрямованість підприємства закріплена в екологічній політиці, яка спрямована на зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

На підприємстві вживаються заходи, спрямовані на забезпеченні відповідності діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства, в т.ч. заходи для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, заходи для енерго- та водозбереження, заходи для належного поводження з відходами.

Детальніше на www.ekomolprodukt.com.ua.